MVO

Voor onze aardappelen, groente en fruit zijn we afhankelijk van wat de natuur ons biedt. Duurzaam ondernemen, met respect voor het milieu en onze directe leefomgeving, is dan de enige logische keuze. Als familiebedrijf richten we onze blik vanzelfsprekend op de langere termijn, we denken in generaties en werken aan langdurige relaties met onze klanten, medewerkers en leveranciers. Als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nemen wij onze verantwoordelijkheid. Zowel met onze servicegerichte dienstverlening als met onze producten.

Schoon en duurzaam transport

Wij streven ernaar onze klanten op een zo duurzaam en schoon mogelijke manier te beleveren. Hiervoor zetten wij in de regio Amsterdam onder meer zes elektrische vrachtwagens in. Daarnaast bundelen wij onze krachten met andere logistieke partners, waardoor we het aantal ‘lege transportkilometers’ verminderen.

 

Onze inspanningen zijn niet onopgemerkt gebleven. In 2012 hebben we als een van de koplopers de Lean and Green Star van Connekt in ontvangst mogen nemen. De award werd toegekend voor onze inzet en concrete maatregelen op het gebied van duurzaam transport. Zo hebben samenwerking in de keten en gecombineerd transport bij bestaande en nieuwe klanten ervoor gezorgd dat wij binnen vijf jaar onze CO2-uitstoot met 23% hebben verminderd. Maar hier stopt onze ambitie niet. Zowel vanuit maatschappelijk als bedrijfsmatig oogpunt blijven wij sturen op het verduurzamen van ons transport.

Duurzaam ondernemen AGF

Duurzaam assortiment

Ook binnen ons assortiment is er veel aandacht voor duurzaamheid. Zo bieden wij een zeer breed biologisch aanbod. Doordat bij de teelt van biologische groente en fruit geen kunstmatige gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, hebben zij een lagere impact op het milieu. Bij biologisch draait het immers om de gecombineerde zorg voor mens, milieu en dier.

 

Maar ook in ons reguliere assortiment staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Wij proberen waar mogelijk direct met de teler te werken om zo de keten te verkorten. Het Hollands product – streek- en seizoensproducten – geniet onze voorkeur, niet alleen vanwege de smaak maar ook omdat het transport daarmee tot een minimum wordt beperkt. Voor producten van buiten de EU werken wij voornamelijk samen met telers die Global G.A.P. gecertificeerd zijn. Dit garandeert dat ook deze producten op maatschappelijk verantwoorde wijze geteeld zijn met respect voor de medewerkers en het milieu.

Kwekerij Osdorp

Met onze vestiging op het Food Center zijn wij diep geworteld in Amsterdam en voelen we ons sterk betrokken bij onze omgeving. Dat is de reden dat we nauw samenwerken met Kwekerij Osdorp. Deze Amsterdamse Kwekerij biedt (ex-)verslaafden en dak- en thuislozen een zinvolle dagbesteding. Gedurende de dag houden zij zich bezig met het telen en oogsten van groenten voor de reguliere markt. De Kwekerij voldoet aan de eisen van Global G.A.P., Milieukeur en Federatie Landbouw en Zorg. Duurzaamheid staat hier hoog in het vaandel. Zo hebben zij sinds 2014 hun teeltwijze verduurzaamd en worden de groenten nu op kokos verbouwd.

Kwekerij Osdorp

Samenwerking Stichting AAP

We werken samen met StichtingAAP AAP. Stichting AAP zet zich in voor een betere toekomst voor exotische zoogdieren, zoals apen, wasberen en leeuwen. Helaas bevinden veel dieren zich nog in benarde situaties. Ze worden illegaal verhandeld, als huisdier gehouden of misbruikt in toerisme en entertainment. AAP pakt het probleem bij de wortels aan. Ze geven voorlichting en pleiten voor betere wetgeving in heel Europa. De dieren die dringend hulp nodig hebben, vangen zij op zodat ze op adem kunnen komen. Het AAP team helpt ze gezond te worden en weer ‘dier’ te zijn, waarna zij een permanent onderkomen voor ze zoeken. Zo is er in onze Nederlandse en Spaanse opvang weer plek voor andere dieren in nood. Meer informatie over de stichting: www.aap.nl

Zelf doneren? 

U kunt de Stichting ook helpen door uw Air Miles te doneren. Zo draagt u bij aan nieuwe speelplatforms en slingerpalen voor chimpansee Linda en haar vrienden. Ga naar www.aap.nl/airmiles-doneren om Air Miles te doneren.