Teler van de maand

Teler van de maand: Guido Brouwers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smaakvolle pruimen van eigen bodem!

 

Eén van onze pruimentelers is Guido Brouwers. Guido teelt o.a. pruimen in Schimmert; dit is een van de hoogst gelegen dorpen van Nederland.  De typische kalkgrond zorgt ervoor dat het fruit een heerlijk volle smaak heeft. En dankzij het heuvelrijke landschap met zonnige dagen en koude nachten wordt al ons fruit ook mooi gekleurd. Guido vertelt graag meer over zijn bedrijf BrouwersFruit “Na mijn studie aan de HAS in Den Bosch ben ik gaan werken bij een toeleverancier in gewasbescherming en fruitteeltbenodigdheden. Mijn vader, die vroeger bij zijn ouders in de hoogstamboomgaarden groot geworden is, is in 2006 begonnen met een kleine kersen- en pruimenaanplant. In de jaren daarna ben ik geleidelijk in het bedrijf gegroeid en hebben we dit uitgebreid, zowel in grootte alsook in soorten en rassen. Momenteel hebben we alle gangbare rassen kersen, pruimen en kiwibessen. De oogst van deze fruitsoorten volgt elkaar min of meer op en loopt van half juni tot eind september. Wat betreft de pruimen telen we de klassieke rassen Opal, Reine Victoria en Reine Claude d’Althan, de ietwat modernere rassen zoals Jubileum en Voyageur, en experimenteren we met nieuwe Europese en Japanse pruimensoorten. We zijn een goed geoutilleerd bedrijf met moderne machines en de nodige certificeringen (Global G.A.P. en Grasp). Naast de huisverkoop leveren we ons fruit o.a. Vroegop-Windig. In de huisverkoop merken we dat ook de kleine pruimen steeds meer gevraagd worden, om te bakken maar vooral als “snackpruim”.

 

De fruitteelt past in een omgeving van natuur en mensen

De natuur levert vele mooie dingen. Zo heeft ze ons hier een dik pakket goede lössgrond geleverd. Dit is een vruchtbare bodem die water goed vasthoudt. We werken niet met hagel- of regenkappen, we willen lekkere zongerijpte vruchten leveren. We creëren ook nestmogelijkheden voor nuttige dieren die in de aanplant leven zoals valken, hermelijnen, wezels en diverse nuttige insecten. Zo trachten we een evenwicht in de fauna te bewerkstelligen. De torenvalken en buizerds vermijden een aanval van spreeuwen op het fruit en beheersen de knaagdieren. Eigen honingbijen en metselbijen zorgen voor de bestuiving. We proberen in harmonie met onze omgeving te leven. We houden zoveel mogelijk rekening met onze buren en trachten begrip te creëren door een open-deur-houding. Zo laten wij mensen zien wat we doen door o.a. rondleidingen op ons bedrijf te verzorgen.

 

Fruit telen is een prachtig beroep

Fruitteler zijn is een prachtig beroep. Het is hard werken in en met de natuur. Zon, regen, koude, wind en hagel zijn onberekenbare en soms lastige factoren, maar zorgen ook dat het fruit groeit en bloeit! Niet elk seizoen zit mee en niet zelden mislukken ook zaken, daar moet je dan wel tegen kunnen. Fruitteler zijn is echter niet alleen buiten werken, het is ook ondernemer zijn met alle facetten die daarbij horen, contact en kennis uitwisselen met collega-telers, omgang met klanten en personeel, administratie en vooral financiën. Kortom, een hele uitdaging!